14 czerwca 1999 r. – wizyta w Jana Pawła II w Łowiczu.

14 czerwca 1999 r. – wizyta w Jana Pawła II w Łowiczu.

Jan Paweł II powitał łowiczan słowami: „(…) Witaj, ziemio łowicka, ze swoją bogatą historią (…)”. „Bądź pozdrowiona, ziemio tak hojnie ubogacona tradycją chrześcijańską i wiarą twego ludu, który pomimo dziejowych burz zawsze niezmiennie trwał przy Chrystusie i Jego...
13 czerwca 1987 r. – wizyta Ojca Świętego w Łodzi.

13 czerwca 1987 r. – wizyta Ojca Świętego w Łodzi.

Była to trzecia pielgrzymka Jana Pawła II do Ojczyzny. Przyświecało jej motto “Do końca ich umiłował”. W odwiedzanych miastach Papież udzielał kolejnych sakramentów. W Łodzi ponad 1,5 tys. dzieci przystąpiło do pierwszej komunii świętej. Setka z nich otrzymała ją...
Deklaracja dostępności

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego © 2020

Rok Papieski Łódzkie