Grafika ilustrująca do konkursu na współorganizację projektów kulturalnych w ŁDK.

Łódzki Dom Kultury ogłosił nabór dotyczący współorganizacji projektów kulturalnych na terenie województwa łódzkiego. Tegoroczna edycja związana jest z obchodami Roku Świętego Jana Pawła II.

Ogłoszenie skierowane jest do samorządowych instytucji kultury z terenu województwa łódzkiego (z wyłączeniem Łodzi). Zgłaszane projekty kulturalne powinny mieć na celu popularyzację sylwetki Świętego Jana Pawła II oraz jego nauk i dokonań, podniesienie poziomu uczestnictwa w kulturze, a także integrację regionu, budowę oraz wzmacnianie tożsamości regionalnej i więzi pokoleniowej.

Do naboru mogą przystąpić wyłącznie samorządowe instytucje kultury posiadające siedzibę na terenie województwa łódzkiego, takie jak domy i ośrodki kultury, muzea i biblioteki zamierzające realizować projekty związane z efektywnym wykorzystaniem swoich zasobów i powiązaniem działalności z potrzebami lokalnej społeczności.

Maksymalne dofinansowanie dla projektu wynosi 10.000 zł. Na współorganizację projektów kulturalnych związanych z obchodami Roku Świętego Jana Pawła II Łódzki Dom Kultury przeznaczył środki finansowe w wysokości 100 000 zł.

Termin nadsyłania wniosków na konkurs upływa z dniem 30 września 2020 r., do godz. 16.00.

Szczegółowe informacje: www.ldk.lodz.pl/

Deklaracja dostępności

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego © 2020

Rok Papieski Łódzkie