fot. Archidiecezja Łódzka

Była to trzecia pielgrzymka Jana Pawła II do Ojczyzny. Przyświecało jej motto “Do końca ich umiłował”. W odwiedzanych miastach Papież udzielał kolejnych sakramentów. W Łodzi ponad 1,5 tys. dzieci przystąpiło do pierwszej komunii świętej. Setka z nich otrzymała ją bezpośrednio z rąk Jana Pawła II.

Na miejsce mszy świętej wybrano łódzkie lotnisko „Lublinek”, na którym zgromadziło się – jak podają różne źródła – od 700 tys. do miliona osób. W homilii papież podkreślał wartość rodziny. “Rodzina zawsze była — i nadal pozostaje tym ludzkim środowiskiem, pierwszym i podstawowym, do którego Bóg przychodzi przez wielkie sakramenty naszej wiary, poczynając od chrztu świętego. Małżonkowie, którzy dają ludzkie życie swoim dzieciom tu na ziemi, zapraszają do ich serc, do całej swojej wspólnoty, Dawcę życia wiecznego” – mówił.

Dwugodzinne spotkanie na “Lublinku” zakończyło się pamiątkową fotografią dzieci, które przystąpiły do pierwszej komunii z Ojcem Świętym. „Bardzo jest potrzebne papieżowi poczuć się dzieckiem(…)” – mówił Jan Paweł II.

fot. Archidiecezja Łódzka

Po mszy Papież Polak spotkał się z przedstawicielami świata nauki i kultury. Dwudziestotysięczny tłum oczekiwał papieża przed spotkaniem na Placu Katedralnym. W katedrze kolejne sześć tysięcy wiernych czekało na słowo Jana Pawła II, które nie było wówczas przewidziane. Ojciec Święty wygłosił krótkie wystąpienie. “Życzę więc, wszystkim tutaj zgromadzonym i wszystkim placówkom nauki i kultury polskiej tutaj w Łodzi, różnorodnym placówkom, bardzo ważnym placówkom, aby nadal byli sobą, tak jak dotąd, żeby reprezentowali to wszystko, co jest w naszej kulturze autentyczne, humanistyczne, chrześcijańskie, i żeby to wszystko reprezentowali w tym specyficznym kontekście, jakim jest Łódź: przecież wszyscy wiemy, przemysłowa Łódź, robotnicza Łódź. Właśnie tutaj to szczególne spotkanie świata kultury, inteligencji i świata pracy jest najbardziej wyraziste, najbardziej wymowne” – mówił między innymi.

Na zakończenie wizyty w Łodzi Jan Paweł II spotkał się z pracownicami Zakładów Przemysłu Bawełnianego im. Obrońców Pokoju, czyli „Unionteksu”. Włókniarki przywitały Ojca Świętego głośnymi brawami i zaśpiewały „My chcemy Boga”. Złamały w ten sposób zamysł władz komunistycznych, które chciały nadać spotkaniu zupełnie świecki charakter.

fot. Archidiecezja Łódzka

Było to pierwsze tego typu spotkanie papieża. “Wyrażam radość, że w tym waszym mieście mogę dziś spotkać się z polskim światem pracy, reprezentowanym — tutaj właśnie, w Łodzi — w większości przez kobiety. Dodam, że jest to wydarzenie bez precedensu. Nigdy w czasie moich wizyt duszpasterskich we Włoszech czy innych krajach, chociaż wielokrotnie spotykałem się ze światem pracy, nie było mi dane spotkać się przede wszystkim z zakładem, gdzie pracują w większości kobiety” – mówił do zgromadzonych.

Nauczanie Ojca Świętego dotyczyło przede wszystkim roli kobiety w rodzinie i w społeczeństwie. Jan Paweł II zwracał uwagę na sytuację kobiety, która musi godzić rolę matki wychowującej dziecko z pracą zawodową. “Nauka społeczna Kościoła przede wszystkim wysuwa żądanie, aby było w pełni docenione jako praca to wszystko, co kobieta czyni w domu, cała działalność matki i wychowawczyni. To jest wielka praca. I ta wielka praca nie może być społecznie deprecjonowana, musi być stale dowartościowywana, jeśli społeczeństwo nie ma działać na własną szkodę. Z kolei zaś — praca zawodowa kobiet musi być traktowana wszędzie i zawsze z wyraźnym odniesieniem do tego, co wynika z powołania kobiety jako żony i matki w rodzinie.” – zaznaczał.

Spotkanie z łódzkimi włókniarkami było jednym z najszerzej komentowanych wydarzeń trzeciej pielgrzymki papieża do Polski.

fot. Archidiecezja Łódzka

 

Ciekawostki z wizyty JPII w Łodzi:

  1. Dzieci, które przystępowały do I Komunii Świętej podczas mszy na łódzkim Lublinku nie miały możliwości przyjechania tam autokarami. W związku z tym w odświętnych strojach, dziewczynki w białych sukienkach wraz z rodzicami szli od kościoła pw. Św. Franciszka na lotnisko po żużlowej drodze.
  2. Wizyta Karola Wojtyły – papieża Polaka w Łodzi była przedsięwzięciem, w które zaangażowali się licznie Łodzianie. Do wykonania ołtarza wykorzystano około 50 metrów sześciennych drewna oraz 50 ton stali. Podium, z którego papież odprawiał mszę miało 6 metrów wysokości. Ołtarz przyozdobiono 2 tysiącami kwiatów. Plac lotniska został podzielony na 162 sektory, a na każdym z nich mieściło się 6,4 tysiąca osób.
  3. Wizyta Jana Pawła II w zakładzie pracy dla ówczesnej władzy była złem koniecznym, więc starano się nadać jej charakter świecki. Przyjęto wysłannika Watykanu, jako dostojnika państwowego a nie głowę Kościoła katolickiego. Aspekt religijny stawiano na dalszym planie. W celu odbioru jego słów skierowanych do włókniarek przez jak najmniejszą liczbę ludzi zakłócano przemówienia transmitowane tylko drogą radiową.
  4. Początkowo wizytą miał być objęty Zakład Przemysłu Bawełnianego im. Julina Marchlewskiego „Poltex”, ale tam władze nie zezwoliły na wizytę papieża, zakład ten za bardzo kojarzył się z funkcjonowaniem legalnej „Solidarności”, natomiast „Uniontex” był zakładem socjalistycznie wzorcowym, w którym pracowały przede wszystkim kobiety. Jednakże wizyta Karola Wojtyły – papieża Polaka w Łodzi zdobyła charakter poza religijny, gdyż został wówczas poświęcony sztandar Zarządu Regionalnego NSZZ „Solidarność”.
Deklaracja dostępności

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego © 2020

Rok Papieski Łódzkie