fot. Arturo Mari

Jan Paweł II powitał łowiczan słowami:

(…) Witaj, ziemio łowicka, ze swoją bogatą historią (…)”. „Bądź pozdrowiona, ziemio tak hojnie ubogacona tradycją chrześcijańską i wiarą twego ludu, który pomimo dziejowych burz zawsze niezmiennie trwał przy Chrystusie i Jego Kościele (…)”.

Spotkanie z wiernymi odbyło się na łowickich błoniach, dzisiejszym osiedlu Bratkowice oraz w katedrze pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i Świętego Mikołaj. To właśnie ta świątynia dzięki Janowi Pawłowi II została uznana za Bazylikę Mniejszą i do dziś obchodzone są tam kolejne rocznice tej wizyty.

Bazylika Katedralna pw. WNMP i św. Mikołaja w Łowiczu, fot. Jacek Rybus

Bóg jest miłością” – tak brzmiał motyw przewodni VII wizyty papieża w Polsce. Ojciec Święty w swojej łowickiej homilii nawiązał do poszanowania życia ludzkiego. Z ołtarza wybrzmiało tyle razy wypowiedziane: „życie ludzkie jest święte”. Zwracając się do rodziców Papież nawoływał: ”Bóg obdarzył was szczególnym powołaniem. By zachować życie ludzkie na ziemi, powołał do istnienia społeczność rodzinną. To wy jesteście pierwszymi stróżami i opiekunami życia jeszcze nie narodzonego, ale już poczętego. Przyjmujcie dar życia jako największą łaskę Boga, jako Jego błogosławieństwo dla rodziny, dla narodu i Kościoła. Tu, z tego miejsca, wołam do wszystkich ojców i matek mojej Ojczyzny i całego świata, do wszystkich ludzi bez wyjątku: każdy człowiek poczęty w łonie matki ma prawo do życia! Jeszcze raz powtarzam to, co wielokrotnie już mówiłem: <<życie ludzkie jest święte>>.”

Papież przypomniał słowa Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia: „Pragniemy być narodem żywych, a nie umarłych”.

Jan Paweł II podniósł również temat wartości rodziny, w tym domu rodzinnego i roli rodziców w wychowywaniu dzieci. Przypomniał, że to zadanie, to ciężka praca, która uwzględnia przede wszystkim wiarę i wychowanie w tradycji chrześcijańskiej.

Swoje miejsce w homilii znaleźli również nauczyciele, którzy będąc „przyjaciółmi, wiernymi towarzyszami i sprzymierzeńcami w młodzieńczej walce” stają się „przykładem życia”. Papież podkreślał, że wychowawcy w szkołach pomagają zbudować fundamenty, które posłużą im przez całe życie. „Polska potrzebuje ludzi otwartych na świat, ale kochających swój rodzinny kraj” – podkreślał Ojciec Święty.

Papież bardzo miłuje młodych i zależy mu bardzo na waszej przyszłości” – powiedział Jan Paweł II.

Nie obyło się bez chwili wzruszeń, gdy do Ojca Świętego po odśpiewaniu psalmu podeszły dzieci ze scholi ubrane w stroje łowickie i otaczając Go obsypały całusami. Papież z wielkim zadowoleniem odwzajemnił czułości dzieci, ucałowując każde z nich a następnie wykonał znak krzyża na czole każdego dziecka.

Darem, jaki Ojciec Święty otrzymał podczas procesji, był m.in. łowicki pasiak.

Deklaracja dostępności

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego © 2020

Rok Papieski Łódzkie