Na zdjęciu: pomnik Jana Pawła II.

Jan Paweł II w trakcie swojego długoletniego pontyfikatu odbył liczne podróże, spotkał się z tłumami wiernych, najczęściej, bo aż dziewięciokrotnie, odwiedzał swoją Ojczyznę. Ojciec Święty:

 • odbył 104 podróże zagraniczne;
 • odwiedził 132 kraje i ok. 900 miejscowości;
 • pielgrzymował 586 dni;
 • 7% pontyfikatu spędzał poza Włochami;
 • w podróży przebył ponad 1 700 000 km, co stanowi 42-krotne okrążenie Ziemi wokół równika;
 • najczęściej odwiedzał Polskę, bo aż 9 razy, 7-krotnie USA i Francję, a 5-krotnie Meksyk i Hiszpanię;
 • wykonał ponad 2400 przemówień podczas podróży;
 • największa liczba słuchaczy podczas audiencji w roku 1979 – ponad 1 milion 585 tysięcy;
 • największa aktywność Jana Pawła II w Rzymie przypadła na rok 1983;
 • trzeci wśród papieży o najdłuższym pontyfikacie – niemal 27 lat;
 • ogłosił 14 encyklik, 14 adhortacji, 11 konstytucji apostolskich, 43 listy apostolskie;
 • zwołał dziewięć konsystorzy;
 • mianował 232 kardynałów, w tym 10 Polaków;
 • kanonizował 478 świętych (w tym 9 Polaków oraz dwóch świętych związanych z Polską);
 • beatyfikował 1318 błogosławionych (w tym 154 Polaków);
 • przewodniczył 6 zgromadzeniom generalnym zwyczajnym Synodu Biskupów, jednemu zgromadzeniu nadzwyczajnemu Synodu Biskupów, siedmiu zgromadzeniom specjalnym Synodu Biskupów;
 • przyjął ponad 1350 osobistości politycznych;
 • spotkał się z wiernymi na ponad 1020 audiencjach generalnych.
Deklaracja dostępności

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego © 2020

Rok Papieski Łódzkie